"Att Internet skulle vara en bubbla på väg att spricka är bara okunnigt snack. Internet kommer att växa och växa. Nyttan kommer att öka i takt med användarna. Om några år kommer kritikerna att tvingas erkänna att Internet är en lika stor revolution som Gutenberg och tryckkonsten var" - Rolf Hjelte, avdelningschef på Digital.


Tillbaka till startsidan
Information om vilka tjänster företaget A TIGER erbjuder
Kontaktformulär
Söka rätt underlättar

Internet är en guldgruva att ösa information ur. Det är en konst att söka rätt - liksom det är en konst att göra sig "sökbar". Det sistnämda är mycket viktigt för all verksamhet; att det in facto är möjligt att hitta information om den tjänst, erbjudande, vara, förening och/eller företag som eftersöks.

Enordssökning innebär att man söker med hjälp av ett enda ord, vilket kan innebära att man får onödigt många träffar att sålla information ur om ordet är vanligt förekommande. Versaler eller gemener spelar också roll; används gemener hittar man exempelvis tvättmaskin, Tvättmaskin och TVÄTTMASKIN vid sökning med ordet "tvättmaskin". Skrives "Tvättmaskin" som sökord hittas bara dokument med just ordet Tvättmaskin (med inledande versal).

Flerordssökning kan ge ett mer precist resultat. Skrivs ord med ett + före innebär det att orden måste förekomma i samma dokument, exempelvis +billiga +tvättmaskiner +stockholm. Vill man utesluta ord anges ett - istället: +billiga +tvättmaskiner +stockholm -realisation, vilket i detta fall innebär att ordet realisation inte får finnas med i det sökta dokumentet.

Man kan även söka på en hel fras. "billiga tvättmaskiner med kvalitét" innebär att ordkombinationen/frasen inom "-tecken, exakt återgiven, ska finnas i det sökta dokumentet.

Till sist - man kan söka på del av ord genom att ange en asterix istället för bokstäver där man söker variationer, ett exempel kan vara privat* som visar resultat för såväl privatlån som privatekonomi och privatdetektiv etc. Dock kan detta ge obekvämt många träffar, men det kan hjälpa att försöka lägga till fler bokstäver före asterixen.

Google
Sök på Google

Privata hemsidor, www.tiger.se, www.atiger.se, www.tiger.pp.se, www.atiger.pp.se, och www.nodaddy.se.